Τα πτωχευτικά αδικήματα σύμφωνα με το Σχέδιο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα

Θεόδωρος Παπακυριάκου
Λέκτορας Νομικής Α.Π.Θ.

Το ισχύον δίκαιο διακρίνει δύο ομάδες πτωχευτικών αδικημάτων: Αφενός τα αδικήματα της απλής και δόλιας χρεοκοπίας, που ως πρόσφορο υποκείμενο τέλεσης έχουν τον οφειλέτη έμπορο που πτωχεύει ή σε περιπτώσεις εταιριών τους διαχειριστές αυτών (άρ. 678-686 ΕΝ), και αφετέρου τα αδικήματα τρίτων προσώπων (: συγγενών του εμπόρου, δανειστών, συνδίκου...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1925/2006ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Αιτιολογία απόφασης που απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης. αρνητική υπέρβαση εξουσίας.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 909/2007 ΣτΕ Τμ. Α’

Οι διατάξεις των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, οι οποίες επιτρέπουν κατ' αρχήν την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 14/2007Άρειος Πάγος σε Τακτική Ολομέλεια

Ενώσεις νομικών ή και φυσικών προσώπων με πρόθεση εταιρικής συνεργασίας και ενέργεια εμπορικών πράξεων με εταιρικό σκοπό (κοινοπραξίες) που δεν έχουν...
περισσότερα
νομοθεσία
Υπουργική απόφαση 1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ/2007/ ΦΕΚ / 28.02.2007, Τεύχος Β΄, Φύλλο 270
«Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με αντικειμενικό σύστημα»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved