Τα πτωχευτικά αδικήματα σύμφωνα με το Σχέδιο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα

Θεόδωρος Παπακυριάκου
Λέκτορας Νομικής Α.Π.Θ.

Το ισχύον δίκαιο διακρίνει δύο ομάδες πτωχευτικών αδικημάτων: Αφενός τα αδικήματα της απλής και δόλιας χρεοκοπίας, που ως πρόσφορο υποκείμενο τέλεσης έχουν τον οφειλέτη έμπορο που πτωχεύει ή σε περιπτώσεις εταιριών τους διαχειριστές αυτών (άρ. 678-686 ΕΝ), και αφετέρου τα αδικήματα τρίτων προσώπων (: συγγενών του εμπόρου, δανειστών, συνδίκου...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1943/2006Ε΄ (Ποιν.) ΑΠ

Απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας γιατί το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη για την κρίση του έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν στο ακροατήριο.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 2806/2006 ΣτΕ Τμ. Α’

Οι διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 5 του ν. 2676/1999 δεν εφαρμόζονται όταν, κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως του νόμου αυτού, τα όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 264/2007Άρειος Πάγος: Γ΄ Πολιτικό Τμήμα

Διακοπή της δίκης με το θάνατο ενός διαδίκου. Πώς επέρχεται. Παράλειψη δήλωσης εκούσιας επανάληψης της δίκης από τον διάδικο υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή....
περισσότερα
νομοθεσία
Υπουργική απόφαση 1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ/2007/ ΦΕΚ / 28.02.2007, Τεύχος Β΄, Φύλλο 270
«Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με αντικειμενικό σύστημα»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved