Νέες εκδόσεις

Ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστική ιατρική ευθύνη

Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. Τ. 3. Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) - Ευθύνη πριν από την έναρξη της κύησης - Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Φουντεδάκη Κ.

ISBN: 978-960-445-182-1, © 2007, Σελ.: ΧΧ+364, Τιμή: € 32,00

Η ευθύνη του οπισθογράφου στη συναλλαγματική και στην επιταγή

Δικαίωμα έγκλησης και δικαίωμα αποζημίωσης από αδικοπραξία του εξ αναγωγής υπόχρεου που πλήρωσε την ακάλυπτη επιταγή (άρ. 79 παρ. 5 Ν. 5960/1933, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 15 του Ν. 3472/2006)

Κορδή-Αντωνοπούλου Μ.

ISBN: 978-960-445-193-7, © 2007, Σελ.: 158, Τιμή: € 18,00

Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996

Ι: Βασικές έννοιες

Κουμάνης Στ.

ISBN: 978-960-445-188-3, © 2007, Σελ.: 193, Τιμή: € 22,00

Η δέσμευση τρίτων από το δεδικασμένο

Κουσούλης Σ.

ISBN: 978-960-445-181-4, © 2007, Σελ.: XIV+145, Τιμή: € 18,00

Ο άνθρωπος που υποφέρει: Ο πόνος στην ιατρική, το δίκαιο και τη λογοτεχνία

Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. Τ. 5. Διεύθυνση σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Συλλογικό έργο

ISBN: 978-960-445-194-4, © 2007, Σελ.: VIII+80, Τιμή: € 12,00

Δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών - Γ’ έκδοση

Με τη συνεργασία του Βασιλείου Κούρτη

Παπασιώπη-Πασιά Ζ.

ISBN: 978-960-445-196-8, © 2007, Σελ.: XXVII+204, Τιμή: € 24,00

Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Γ’ έκδοση

ΑΕΙ-ΤΕΙ (1982-2007). Νομοθεσία, νομολογία, νέοι θεσμοί, ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), Ανώτατα Στρ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Πουλής Π.
ISBN: 978-960-445-180-7, © 2007, Σελ.: ΧΧΙΙ+684, Τιμή: € 58,00

Οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία - Β’ έκδοση

Σύγχρονες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και ελληνική έννομη τάξη

Συμεωνίδου-Καστανίδου Ε.

ISBN: 978-960-445-183-8, © 2007, Σελ.: ΧΧ+397, Τιμή: € 40,00

Δίκαιο εμπορικών εταιριών - Β’ έκδοση

Τεύχος Α: Προσωπικές εταιρίες

Αλεξανδρίδου Ε.

ISBN: 978-960-445-200-2, © 2007, Σελ.: XVIII+353, Τιμή: € 36,00

Το επιχειρηματικό απόρρητο

Τεύχος 34. (Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου. Διευθυντής Σειράς: Λ. Κοτσίρης)

Παπαδοπούλου Τ.

ISBN: 978-960-445-187-6, © 2007, Σελ.: ΧΧΙ+459, Τιμή: € 45,00

Η επιτήρηση των επικοινωνιών μέσω internet στο χώρο εργασίας

Μίχος Στ.

ISBN: 978-960-445-197-5, © 2007, Σελ.: ΧΙΙ+191, Τιμή: € 20,00

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved