Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Η επιτροπεία ανηλίκων

Καλλιρόη Δ. Παντελίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια στο Δ.Π.Θ.

ISBN: 978-960-445-199-9, © 2007, Σελ.: XVIII+369, Τιμή: € 38,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η επιτροπεία προστατεύει κυρίως τον ορφανό και από τους δύο γονείς ανήλικο, αλλά και τον κακοποιημένο ανήλικο, για τον οποίο υπάρχει ανάγκη να αφαιρεθεί και από τους δύο γονείς η άσκηση της γονικής μέριμνας και να διορισθεί επίτροπος. Η εργασία αναλύει το νέο, μετά το ν. 2447/1996, δίκαιο της επιτροπείας, η εφαρμογή του οποίου θα διευκολυνθεί μετά από την αναμενόμενη ίδρυση της κοινωνικής υπηρεσίας στα δικαστήρια.
Έπειτα από ιστορική αναδρομή και συγκριτική επισκόπηση, αναλύονται στο πρώτο μέρος βασικώς τα όργανα της επιτροπείας και στο δεύτερο η λειτουργία και το τέλος της. Εκτός από το δικαστήριο, που έχει αναβαθμισμένο ρόλο, και το εποπτικό συμβούλιο, το βάρος πέφτει, όπως είναι φυσικό, στην παρουσίαση του επιτρόπου, στη διαδικασία του διορισμού, στη δυνατότητα αποποιήσεως και στην έκταση της ευθύνης του. Η ευθύνη μάλιστα εξετάζεται και κατά τις διαπραγματεύσεις, αλλά και ως ευθύνη εποπτεύοντος. Αντιστρόφως, εξετάζεται και το πρόβλημα της ευθύνης του ανηλίκου για τις πράξεις του επιτρόπου του που είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στον προσωρινό και στον ειδικό επίτροπο, που απαντώνται πολύ συχνά στην ελληνική νομική πράξη, ιδίως σε περίπτωση κατεπείγοντος (ο πρώτος) και συγκρούσεως συμφερόντων (ο δεύτερος).
Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται διεξοδικώς το περιεχόμενο του ιδιόρρυθμου λειτουργικού δικαιώματος της επιτροπείας, το είδος της επιμέλειας που ασκεί ο επίτροπος, η εκπροσωπευτική του εξουσία και οι διαχειριστικές πράξεις της περιουσίας του ανηλίκου, αναλόγως με την κατηγορία και τον έλεγχο στον οποίο υπόκεινται. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια να αμβλυνθεί η σχετική ακυρότητα, ως συνέπεια της παραλείψεως των διατυπώσεων. Παρουσιάζεται, τέλος, η λήξη της επιτροπείας με τα αποτελέσματά της. Η εργασία κλείνει με εκτεταμένα συμπεράσματα που περιλαμβάνουν και κριτικές παρατηρήσεις. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, έχουν συνταχθεί αναλυτικά ευρετήρια νόμων, νομολογίας, που είναι ιδιαιτέρως πλούσια, και αλφαβητικό.

Νομικά χρονικά
Αστική ευθύνη στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά επιβατών και αποσκευών

Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου, Επίκ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-445-191-3, © 2007, Σελ.: ΧΧΙ+385, Τιμή: € 40,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Η παρούσα μελέτη αναλύει τις πτυχές του πρακτικής σημασίας ζητήματος της αστικής ευθύνης στη διεθνή μεταφορά επιβατών και αποσκευών διά θαλάσσης, κατά τη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών του 1974 και το τροποποιητικό της Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1976, που κυρώθηκαν από την Ελλάδα με το νόμο 1922/1991. Η ανάλυση λαμβάνει επίσης υπόψη τις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το ίδιο θέμα κατά το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 2002, μολονότι αυτό δεν έχει κυρωθεί μέχρι στιγμής. Παράλληλα, η ανάλυση καταλαμβάνει τις ρυθμίσεις και των λοιπών διεθνών συμβάσεων που διέπουν την αντίστοιχη αεροπορική, σιδηροδρομική και οδική μεταφορά επιβατών και αποσκευών (ΔΣ Μόντρεαλ του 1999, COTIF/CIV και CVR).
Εξάλλου, η μελέτη διερευνά την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών 1974/1976 στη διεθνή θαλάσσια περιήγηση (κρουαζιέρα), τόσο αυτοτελώς όσο και σε συσχετισμό με το π.δ. 339/1996. Αναλύει, επιπλέον, στο μέτρο που ενδιαφέρει το θέμα που μας απασχολεί, τη ρύθμιση που περιέχει η Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου του 1976 για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις, και, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1996, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2004.
Το βιβλίο συμπληρώνεται με παραρτήματα, στα οποία παρατίθενται ο κυρωτικός των διεθνών κειμένων νόμος 1922/1991 και τα τροποποιητικά Πρωτόκολλα του Λονδίνου του 1990 και του 2002.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved