Νομολογία - διοικητικά

Οι διατάξεις των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, οι οποίες επιτρέπουν κατ' αρχήν την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των πεζoδρoμίων οδών ευρισκομένων εντός κατοικημένων περιοχών και αναγνωρίζουν στη Διοίκηση τη δυνατότητα χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως διαφημίσεων είναι αντίθετες προς τη Διεθνή Σύμβαση της Βιέννης για την οδική σήμανση και σηματοδότηση και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρες (Μειοψ.). Θανατηφόρο αυτοκινητικό ατύχημα μετά από πρόσκρουση σε διαφημιστική πινακίδα - Αστική ευθύνη Δημοσίου
Άρθρα: 4 Διεθνούς Σύμβασης Βιέννης, 11 ν. 2696/1999, 18 παρ. 3 ν. 2130/1993, 8 παρ. 1 ν. 1491/1984, 105 ΕισΝΑΚ
περισσότερα

Οι διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 5 του ν. 2676/1999 δεν εφαρμόζονται όταν, κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως του νόμου αυτού, τα όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών είχαν ήδη εκδώσει τις οικείες πράξεις για τη συνταξιοδότηση του επιζώντος συζύγου. Επί αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2676/1999 για τη συνταξιοδότηση του επιζώντος συζύγου, έχουν εφαρμογή αποκλειστικώς οι διατάξεις του άρθρου 62 του νόμου αυτού (Μειοψηφία - Παραπομπή στην Επταμελή Σύνθεση του ζητήματος αντιθέσεως της ανωτέρω διάταξης προς τις διατάξεις των άρθρων 119 ΣυνθΕΚ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ).
Άρθρα: 4 παρ. 2 Σ, 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, 119 ΣυνθΕΟΚ, 3 παρ. 1 Οδηγ. 79/7/ΕΟΚ, 62 παρ. 5 ν. 2676/1999, 5, 8 παρ. 2 και 4, 10 παρ. 1 ν.δ. 95/1973, 5 παρ. 3 π.δ. 1041/1979
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved