Νομολογία - ποινικά

Αιτιολογία απόφασης που απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης. αρνητική υπέρβαση εξουσίας.
Άρθρα: 501 παρ. 1, 510 παρ. 1 περ. Δ΄ και Η΄ ΚΠοινΔ, 93 παρ. 3 Συντ., 139 ΚΠοινΔ, 349 ΚΠοινΔ.
περισσότερα

Απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας γιατί το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη για την κρίση του έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν στο ακροατήριο.
Άρθρα: 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364, 369 ΚΠοινΔ, 171 παρ. 1 εδ. δ΄, 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠοινΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved