Νομολογία - ποινικά

της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο. Απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ως λόγος αναιρέσεως. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία. Περιπτώσεις κατά τις οποίες καλύπτεται η ακυρότητα της κλήσης στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσματος του κατηγορούμενου. Τι ισχύει ως προς αυτή την ακυρότητα, αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί κατά την πρωτοβάθμια δίκη και δικαστεί ερήμην. Έκταση της εξουσίας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να κρίνει την πρωτόδικη απόφαση.
174 παρ. 1, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 307 επ., 314, 320, 321, 339, 340, 343, 174 παρ. 2 και 502 παρ. 2 ΚΠΔ
περισσότερα

Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της χρήσεως του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων και το ΕΣΡ για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων οι οποίες αφορούν παραβάσεις των κανόνων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής σήματος από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
άρθρα 15 παρ. 2 Σ, 14 παρ. 6 και 17 παρ. 1 ν. 2644/1998, 19 παρ. 3 ν. 3051/2002, 4 ν. 2328/1995, 4 παρ. 1 εδ. ε ν. 2863/2000
περισσότερα

Δικαίωμα των διαδίκων να γνωστοποιούν στον Εισαγγελέα ότι επιθυμούν να γνωρίσουν το περιεχόμενο της πρότασής του. Πώς ασκείται αυτό το δικαίωμα. Υποχρεωτική η ειδοποίηση του διαδίκου που άσκησε το δικαίωμα αυτό και έχει ορίσει αντίκλητο. Τι γίνεται όταν δεν έχει ορίσει αντίκλητο. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η ειδοποίηση. Τι ισχύει όταν ο διάδικος δεν κατοικεί στην έδρα του δικαστηρίου, για να προσέλθει και να λάβει γνώση της ειδοποίησης μέσα σε 24 ώρες.
Χρονικό διάστημα που πρέπει να παρέλθει από την ειδοποίηση για να εισαχθεί η υπόθεση στο Συμβούλιο. Τι επιφέρει η παραβίαση της προθεσμίας αυτής, όταν εκείνος που ζήτησε να λάβει γνώση της πρότασης είναι ο κατηγορούμενος και δεν ειδοποιήθηκε να λάβει γνώση της πρότασης. Αίτημα των διαδίκων ότι επιθυμούν να γνωρίσουν το περιεχόμενο της εισαγγελικής προτάσεως προς το δικαστικό συμβούλιο.

Άρθρα: 308 παρ. 2, 485 παρ. 1, 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 484 παρ. 1 ΚΠΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved