Νέες εκδόσεις

Πολιτικά κόμματα, εκλογές & κομματικό σύστημα

Οι μετασχηματισμοί της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010
Βερναρδάκης ΧριστόφοροςΗ διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα - Β' έκδοση

Κοτσίρης Λάμπρος

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία & πρόσφατη νομολογία Αρείου Πάγου κατ’ άρθρο

Συνεργασία - Επιμέλεια: Δήμητρα Κ. Φράγκου, Δικηγόρος, ΜΔΣ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης, Ελένη Κ. Φράγκου, Δικηγόρος, ΜΔΣ Παντείου Παν/μίου

Φράγκος Γ. Κωνσταντίνος

Άμεσες λύσεις σε κάθε δικονομικό πρόβλημα που ανακύπτει στην προδικασία, στα δικαστικά συμβούλια και στην κύρια διαδικασία των ακροατηρίων.


Δίκαιο ιθαγένειας - 8η έκδοση

Παπασιώπη-Πασιά Ζωή

Στην παρούσα εντελώς νέα έκδοση του Δικαίου Ιθαγένειας εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις κτήσης, ανάκτησης, απώλειας και αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας, όπως αυτές έχουν πλέον διαμορφωθεί και ισχύουν μέχρι και τον πρόσφατο ν. 3938/2011.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved