Ποινική αντιμετώπιση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι
Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ.


1. Εισαγωγικά


Η εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορικής έχει αλλάξει ριζικά τις σύγχρονες κοινωνίες. Οι άνευ προηγουμένου οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές τις οποίες αυτή επέφερε, ανέδειξαν τα συστήματα πληροφοριών και τα δεδομένα που αυτά...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: Αριθμός Βουλεύματος: 1301/2011Άρειος Πάγος: Β΄ Ποινικό Τμήμα Διακοπών-Σε Συμβούλιο

Δικαίωμα των διαδίκων να γνωστοποιούν στον Εισαγγελέα ότι επιθυμούν να γνωρίσουν το περιεχόμενο της πρότασής του. Πώς ασκείται αυτό το δικαίωμα. Υποχρεωτική...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 930/2011Τμ. Β΄

Δικαίωμα παρεμβάσεως σε φορολογική δίκη τρίτου κατά του οποίου αξιώνεται η εκπλήρωση της συγκεκριμένης φορολογικής υποχρέωσης, καθώς και, επί πτωχεύσεως,...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1360/2011Άρειος Πάγος: Α2΄ Πολιτικό Τμήμα

Υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου που δικάζουν την κύρια δίκη. Τι ισχύει ως προς την...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4002/2011, ΦΕΚ 22.08.2011, Τεύχος Α, Φύλλο 180
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved