Νομολογία - διοικητικά

Δικαίωμα παρεμβάσεως σε φορολογική δίκη τρίτου κατά του οποίου αξιώνεται η εκπλήρωση της συγκεκριμένης φορολογικής υποχρέωσης, καθώς και, επί πτωχεύσεως, του πτωχού σε προσφυγή του συνδίκου.
άρθρα 18 ν. 3758/2009, 113 ΚΔΔ, 30 ΚΦΔ, 14 παρ. 5 και 2 εδ. β, 53 παρ. 1 και 3 π.δ. 18/1989
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved