Νομολογία - διοικητικά

Η παράλειψη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης στην Επιθεώρηση Εργασίας συμβάσεως μερικής απασχόλησης ως τεκμήριο πλήρους απασχόλησης.

Άρθρα: 38 παρ. 1 ν. 1892/1990, 2 ν. 2639/1998, Οδηγία 1997/81/ΕΚ
περισσότερα

Επιβολή ΦΠΑ σε δικηγόρους και με πάγια αντιμισθία.

Άρθρα: 1 - 3, 22 παρ. 1 περ. ε΄ Κώδικα ΦΠΑ, 45 παρ. 1 ΚΦΕ, 61 επ. Κώδικα περί Δικηγόρων
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved