Νομολογία - ποινικά

Αναίρεση. Παραδεκτό. Προθεσμία άσκησης. Η διακοπή λειτουργίας Δικαστικού Μεγάρου και η ασθένεια της αναιρεσείουσας, για την οποία νοσηλεύθηκε, συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, επομένως η αναίρεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα.

Άρθρο: 473, 474 παρ. 1 και 2, 507 παρ. 1, 476 παρ. 1, ΚΠοινΔ
περισσότερα

Επανάληψη διαδικασίας υπέρ κατηγορουμένου
Άρθρα: 25 παρ. 1, περ. 2, 527 παρ. 3, 528 παρ. 1 ΚΠοινΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved