Νέες εκδόσεις

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή.

Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής

Ποδηματά Ευαγγελία

Η μελέτη ερμηνεύει λεπτομερώς τις ρυθμίσεις του Κανονισμού, όπως χαρακτηριστικά εκείνες για το πεδίο εφαρμογής του, για την υποβολή της αίτησης, για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής, για την επίδοσή της στον οφειλέτη καθώς ...

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων

Τεύχος 14. Διεθνείς τάσεις και συγκριτικές παρατηρήσεις – Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της διαδικασίας συνδιαλλαγής (άρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα)
Ρόκας Ν. Αλέξανδρος

Με την παρούσα μελέτη σκιαγραφούνται οι διεθνείς τάσεις στο ζήτημα της προπτωχευτικής εξυγίανσης, και στη συνέχεια παρουσιάζεται η προταθείσα μεταρρύθμιση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, με επιμέρους κριτικές παρατηρήσεις

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved