Νομοθεσία

Νόμος 3583/2007/ ΦΕΚ /28.06.2007, Τεύχος Α΄, Φύλλο 142

«Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»

π.δ. 106/2007 / ΦΕΚ / 21.06.2007, Τεύχος Α΄, Φύλλο 135

«Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους»

Υπουργική απόφαση 10041/8465/372/2007/ΦΕΚ/07.06.2007, Τεύχος Β΄, Φύλλο 901

«Χορήγηση μίας μηνιαίας σύνταξης στους συνταξιούχους του Ταμείου Νομικών»

Υπουργική απόφαση Φ10041/13498/592/2007/ΦΕΚ/ 05.06.2007, Τεύχος Β΄, Φύλλο 879

«Αύξηση συντάξεων του Ταμείου Νομικών έτους 2007»

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved