Προκαταρκτική εξέταση: Όψεις ενός δυναμικού θεσμού μετά τη διαμόρφωσή του με τις ρυθμίσεις των ν. 3160/2003 και 3346/2005

Θεοχάρη Ι. Δαλακούρα
Αν. Καθηγητή Νομικής Δ.Π.Θ.

(Περίληψη)


Ως ζητούμενο των καινοτομιών που εισήγαγε ο νομοθέτης με τους ν. 3160/2003 και 3346/2005 σε σχέση με την προκαταρκτική εξέταση εγγράφεται ο περιορισμός των βιαστικών και επιπόλαιων ποινικών διώξεων. Χωρίς τον εν λόγω περιορισμό δεν μπορεί να νοηθεί ούτε ορθή εφαρμογή του θεσμού της προκαταρκτικής εξέτασης, ούτε όμως...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 484/2007Τμήμα ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Πλαστογραφία, στοιχεία του εγκλήματος. Φαινομένη κατά ιδέαν συρροή εγκλημάτων (απλή συρροή νόμων), πότε υπάρχει. Έγκλημα φοροδιαφυγής, πότε υπάρχει φαινομένη...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 999/2007 ΣτΕ Ολ

Ατελής εισαγωγή αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση αναγκών αναπήρου. Η οδήγηση του αυτοκινήτου χωρίς να επιβαίνει σ' αυτό ο δικαιούχος ανάπηρος συνιστά, καταρχήν,...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 211/2007Άρειος Πάγος: Α2 Πολιτικό Τμήμα

Παραγραφή. Διακοπή με την έγερση αγωγής. Πότε θεωρείται σαν να μη διακόπηκε από την έγερση της αγωγής. Έγερση νέας αγωγής. Πότε θεωρείται ότι η παραγραφή...
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3583/2007/ ΦΕΚ /28.06.2007, Τεύχος Α΄, Φύλλο 142
«Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved