Νέες εκδόσεις

Ιδιωτική εκδίκηση και δίκαιο ή ανομία. Βεντέτα και νόμος: Εγκληματολογική προσέγγιση

Αρχιμανδρίτου Μ.
ISBN: 978-960-445-210-1, © 2007, Σελ.: ΧΙ+485, Τιμή: € 35,00

Κτηματολογικές εγγραφές

Η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών μετά το Ν. 3481/2006. Θεωρία

Μαγουλάς Γ.
ISBN: 978-960-445-184-5, © 2007, Σελ.: 278, Τιμή: € 35,00

ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ. Πρώτος τόμος: Το πρόσωπο

Πρόλογος Γ. Κουμάντου. Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. Τ. 6

Βιδάλης Τ.
ISBN: 978-960-445-201-9, © 2007, Σελ.: XXIV+300, Τιμή: € 28,00

Θέματα δημόσιου, ιδιωτικού & ασφαλιστικού δικαίου. Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Για υποψήφιους ΑΣΕΠ - Για φοιτητές νομικής - Για υποψήφιους διαγωνισμών Ασφαλιστικών Εταιριών και Οργανισμών - Για διαγωνισμούς ευρύτερου δημόσιου τομέα

Καραΐσκος Δ.
ISBN: 978-960-445-203-3, © 2007, Σελ.: V+142, Τιμή: € 15,00

Η επιτήρηση των επικοινωνιών μέσω internet στο χώρο εργασίας

Μίχος Στ.
ISBN: 978-960-445-197-5, © 2007, Σελ.: ΧΙΙ+191, Τιμή: € 20,00

Εφαρμογές συνταγματικού δικαίου ΙΙ

Συνταγματικά δικαιώματα

Δημητρόπουλος Ανδ.
ISBN: 978-960-445-198-2, © 2007, Σελ.: VII+160, Τιμή: € 18,00

Δικανική εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου

Τόμος Α - Τεύχος Β. Ορθή κατάστρωση του δικανικού συλλογισμού - Η δόμηση αληθούς δικανικής κρίσης

Κουτράκης Γ.
ISBN: 978-960-445-208-8, © 2007, Σελ.: XVIII+410, Τιμή: € 36,00

Οι αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού από την εκτέλεση διοικητικών συμβάσεων στο διοικητικό δικονομικό σύστημα

Τσιρωνάς Αθ.
ISBN: 978-960-445-202-6, © 2007, Σελ.: 123, Τιμή: € 15,00

Το έννομο συμφέρον και η προθεσμία στις πολεοδομικές διαφορές

Πρόλογος Γλυκερίας Π. Σιούτη

Μέλισσας Δ.
ISBN: 978-960-445-175-3, © 2007, Σελ.: ΧΙΧ+112, Τιμή: € 18,00

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved