Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών”

Όπως ισχύει σήμερα μετά και το Ν. 3604/2007

Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ISBN: 978-960-445-199-9, © 2007, Σελ.: XVIII+369, Τιμή: € 38,00

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Στο έργο περιλαμβάνονται όλες οι αλλαγές που επέφερε ο νέος ν. 3604/2007 στον κ.ν. 2190/1920. Τα κομβικά σημεία στα οποία εκδηλώνεται η παρέμβαση του νέου νόμου ενδεικτικά είναι:
- μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέμβαση κατά τη σύσταση και λειτουργία της εταιρίας και περιορίζεται κυρίως στις εταιρίες με κεφάλαιο άνω των 3.000.000 ευρώ
- μειώνονται τα ποσοστά που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας από 1/3 σε 1/5 και μετατρέπει το δικαίωμα πληροφοριών ενόψει της γενικής συνέλευσης από δικαίωμα μειοψηφίας σε ατομικό δικαίωμα
- μειώνονται τα ποσοστά που απαιτούνται προκειμένου να μη ληφθούν κάποιες αποφάσεις από τη γενική συνέλευση καθώς και τα ποσοστά προκειμένου να ζητηθεί η ακύρωση απόφασης της γενικής συνέλευσης
- εισάγεται η δυνατότητα εκλογής του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοδέλτιο και η δυνατότητα της μειοψηφίας να ζητήσει, υπό προϋποθέσεις, την εξαγορά των μετοχών της κλπ.
- υιοθετούνται τα συστήματα «επιλογής», «υπαγωγής» ή opt-in και «εξαίρεσης» ή opt-out για τη διαμόρφωση του περιεχομένου του καταστατικού.

Νομικά χρονικά
Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή

Τόμος Ι: ISBN: 978-03-14-010, © 2007, Σελ.: 831, Τιμή: 50,00 €
Τόμος ΙΙ: ISBN: 978-03-14-011, © 2007, Σελ.: 831, Τιμή: 50,00 €
Τόμος ΙΙΙ: ISBN: 9978-960-445-145-6, © 2007, Σελ.: XII+857, Τιμή: 80,00 €

To τρίτομο αφιέρωμα στην πρώτη γυναίκα καθηγήτρια Αστικού Δικονομικού Δικαίου στην Ελλάδα, αποτελείται από δύο ελληνόγλωσσους τόμους με 75 εισηγήσεις και έναν ξενόγλωσσο με 41 εισηγήσεις.
Οι τρεις αυτοί τόμοι περιλαμβάνουν σημαντικές συμβολές διακεκριμένων επιστημόνων από όλους τους κλάδους του δικαίου.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved