Νομολογία - πολιτικά

Αγωγικοί ισχυρισμοί και λόγοι έφεσης. Δεν είναι αναγκαία η επανάληψή τους με τις προτάσεις του ενάγοντος εκκαλούντος.
Επικαλούμενα και προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα. Δεν είναι αναγκαία η ανάλυση και αξιολόγηση τούτων με τις προτάσεις του Εφετείου. Δικαστικά τεκμήρια. Περίπτωση ενόρκων βεβαιώσεων μαρτύρων που δεν έγιναν στα πλαίσια της δίκης κατά την οποία κρίνεται η διαφορά. Τι ισχύει και κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

Άρθρα: 559 αριθ. 8 περ. α', 240, 520, 525, 559 αριθ. 11 και 19, 336 παρ. 3, 339, 395, 671 παρ. 1 ΚΠολΔ
περισσότερα

Παραγραφή. Διακοπή με την έγερση αγωγής. Πότε θεωρείται σαν να μη διακόπηκε από την έγερση της αγωγής. Έγερση νέας αγωγής. Πότε θεωρείται ότι η παραγραφή έχει διακοπεί με την προηγούμενη αγωγή. Δεδικασμένο το οποίο παράγεται από την απόφαση που απέρριψε την πρώτη αγωγή.
Άρθρα: 263 ΑΚ, 321, 322 παρ. 1 και 324 ΚΠολΔ
περισσότερα

Έγκυρη και άτυπη συμφωνία μεταξύ του οφειλέτου και του επισπεύδοντος δανειστού για την αναστολή και ματαίωση του πλειστηριασμού κατά την ημέρα που έχει ορισθεί, αν δεν υπάρχουν αναγγελθέντες δανειστές που δεν συμφωνούν. Σε ποια περίπτωση η διαβεβαίωση του δανειστού ότι θα συναινέσει στην αναστολή ή ματαίωση του πλειστηριασμού μπορεί να οδηγήσει σε κρίση ακυρότητας του πλειστηριασμού κατά το άρθρο 281 ΑΚ. Ο ισχυρισμός περί αθεμίτου συμπαιγνίας επισπεύδοντος και υπερθεματιστού συνιστά πράγμα υπό την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ.
Άρθρα: 281, 361 ΑΚ, 1019 παρ. 2 και 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved