Νομολογία - ποινικά

Πλαστογραφία, στοιχεία του εγκλήματος. Φαινομένη κατά ιδέαν συρροή εγκλημάτων (απλή συρροή νόμων), πότε υπάρχει. Έγκλημα φοροδιαφυγής, πότε υπάρχει φαινομένη και πότε αληθής συρροή με την πλαστογραφία.
Άρθρα: 216 παρ. 1, 94 ΠΚ, 19 παρ. 1 ν. 2523/1997
περισσότερα

Εκπροσώπηση κατηγορουμένου από συνήγορο. Άρνηση δικαστηρίου να τη δεχθεί. Απαιτείται πλήρως αιτιολογημένη απόφαση. Ακυρότητα.
Άρθρα: 340 παρ. 2, 139, 510 παρ. 1 περ. Δ΄, 511, 519 ΚΠΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved