Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης - 30 χρόνια μετά

Βασίλειος Σκουρής
πρώην Προέδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Είναι ασφαλώς λυπηρό το γεγονός ότι παρά την πάροδο 30 ετών από την πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ε.Νο.Β.Ε. το θέμα που είχε επιλεγεί το 1987 παραμένει δυστυχώς επίκαιρο . Τότε την αφορμή για τον ορισμό του είχαν δώσει προβλήματα μάλλον τοπικά, καθώς είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα που έθεταν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην πόλη...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 121/2017 Ζ’

Αναιρείται λόγω θετικής υπέρβασης εξουσίας η καταδικαστική απόφαση, διότι εσφαλμένως το Εφετείο Πλημμελημάτων δέ-χθηκε ότι ήταν ειδική και εμπεριστατωμένη...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 1512/2016Β’

Έφεση υπέρ του νόμου. Ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1423/2017A2

Έννοια εικονικής δικαιοπραξίας σε περίπτωση εκχώρησης απαίτησης. Το αναιτιώδες της σύμβασης εκχώρησης.
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4509/2017, ΦΕΚ 22.12.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 201
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατά-ξεις (συναινετικό διαζύγιο, ναρκωτικά, τροποποίηση άρθρ. 686 ΚΠολΔ κ.ά.).
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved