Νέες εκδόσεις

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο δίκαιο περιβάλλοντος

υπό το φως της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη. Πρόλογος: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος ΣτΕ

Συγγραφέας: Πουϊκλή Κλεονίκη

Πρακτική πλαστογραφίας

Συγγραφέας: Βέννης Κωνσταντίνος

Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και τρίτους

Άρθρο 25 Ν. 1882/1990. Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου

Συγγραφέας: Αδάμπας Βασίλειος Ι.

Η ανταπεργία στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης

Η αναγνώριση, η απαγόρευση, η καταστρατήγηση και οι μνημονιακές υπαγορεύσεις

Συγγραφέας: Τραυλός-Τζανετάτος Δημήτρης Α.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved