Νομολογία - διοικητικά

Έφεση υπέρ του νόμου. Ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007.
Νομικές διατάξεις: Άρθρο 15 π.δ. 118/2007.
περισσότερα

Παράνομος ο «συλλήβδην» προσδιορισμός αντικειμενικών αξιών για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας.
Νομικές διατάξεις: Άρθρα 4 παρ. 5, 78 παρ. 1 Σ, 41 ν. 1249/1982.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved