Νομολογία - πολιτικά

Έννοια εικονικής δικαιοπραξίας σε περίπτωση εκχώρησης απαίτησης. Το αναιτιώδες της σύμβασης εκχώρησης.
Νομικές διατάξεις: 138, 455 ΑΚ.
περισσότερα

Ευθύνη ιδιοκτήτη, εκδότη και διευθυντή σύνταξης του εντύπου που εμπεριέχει δημοσίευμα προσβλητικό για την προσωπι-κότητα τρίτου και ευθύνη από προσβολή προσωπικότητας τρίτου μέσω διαδικτύου (ίντερνετ).
Νομικές διατάξεις: Άρθρα Μόνο ν. 1178/1981, 4 § 10 ν. 2328/1995, 2 § 2 π.δ. 39/2001, 13 § 1 π.δ. 131/2003.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved