Έννοιες του αστικού δικαίου στο δίκαιο των οικονομικών καταστάσεων. Σκέψεις σε ένα πεδίο συγκεκαλυμμένων εντάσεων

Δημήτρης Χ. Λιάππης
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών


Στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις εμφανίζονται συχνά όροι με περιεχόμενο γνωστό από το αστικό δίκαιο (λ.χ. υποχρέωση, ιδιοκτησία), χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν οι όροι αυτοί έχουν το ίδιο νοηματικό περιεχόμενο και στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων. Στη συναλλακτική πράξη γεννάται έτσι όχι σπάνια η ακανθώδης αμφισβήτηση εάν...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 438/2017 Τμήμα ΣΤ’

Αναιρείται λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη κατα-βολή εργοδοτικών και παρακράτηση εργατικών...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ Ολ. 95/2017Τμήμα Β’

Αρμοδιότητα ΕΣΡ για τον καθορισμό των όρων λειτουργίας και αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών και έννομο συμφέρον προσβολής κανονιστικών πράξεων.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1174/2017Τμήμα B1’ Πολιτικό Τμήμα

Έννοιες μισθού, οικειοθελούς παροχής, παροχής με την «επιφύλαξη ελευθεριότητας» και παροχής με «ρήτρα ανακλήσεως.
περισσότερα
νομοθεσία
Π.Δ. 10/2017, ΦΕΚ 1.3.2017, Τεύχος Α΄, Φύλλο 23
Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved