Νομολογία - διοικητικά

Αρμοδιότητα ΕΣΡ για τον καθορισμό των όρων λειτουργίας και αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών και έννομο συμφέρον προσβολής κανονιστικών πράξεων.
Νομικές διατάξεις: Άρθρα 15 παρ. 2 Σ, 2Α ν. 4339/2015118/2007.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved