Νομολογία - πολιτικά

Δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδικάζει ανακοπή κατά πρωτοκόλλου ορι-σμού αποζημίωσης, το οποίο εκδόθηκε σε βάρος εκείνου που αυθαίρετα χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο δημόσιο κτή-μα ή κτήμα που βρίσκεται σε οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο.
Νομικές διατάξεις: Άρθρα 115 §§ 1 και 2 π.δ. 11/12-11-1929, 326 § 3 ν. 4072/2012.
περισσότερα

Έννοιες μισθού, οικειοθελούς παροχής, παροχής με την «επιφύλαξη ελευθεριότητας» και παροχής με «ρήτρα ανακλήσεως.
Νομικές διατάξεις: Άρθρο 288 ΑΚ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved