Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο - Ε' έκδοση

Αναθεωρημένη σύμφωνα με το Ν. 4364/2016 (Solvency II)

Συγγραφέας: Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ράνια

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Ο Ν. 4364/2016 που ισχύει στην Ελλάδα από 1/1/2016, με την κατάργηση του παραδοσιακού Ν.Δ. 400/1970 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δεν αφορά μόνο την εποπτεία επί των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά επεμβαίνει, χωρίς να έχει ενωσιακή υποχρέωση και σε ζητήματα του συμβατικού ασφαλιστικού δικαίου, τροποποιώντας διατάξεις του Ν. 2496/1997 (Ασφ.Ν.) και του Κ.Ν. 489/1976.
Όλα αυτά τα ζητήματα κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη συγγραφής μιας νέας αναθεωρημένης (ε΄) έκδοσης του παρόντος βιβλίου, στο οποίο πέραν των τροποποιήσεων που επιφέρει ο Ν. 4364/2016 στη λειτουργία των ασφαλιστικών συμβάσεων, οι οποίες περιέχονται στα δύο πρώτα μέρη του βιβλίου, προστέθηκε ένα νέο Γ΄ ΜΕΡΟΣ για την ανάλυση του νέου νομικού πλαισίου εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με το καθεστώς του Ν. 4364/2016 και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητών.

Νομικά χρονικά
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ' άρθρο Νομολογία - Β' έκδοση

Κατ’ άρθρο Νομολογία

Συγγραφέας: Κατράς Ιωάννης Ν.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Με τον ν. 4335/2015 επέρχονται, για πολλοστή φορά, τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, επιτείνοντας εκ νέου τη σύγχυση και δημιουργώντας ανασφάλεια στον εφαρμοστή του δικαίου.

Όπως επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4335/2015, οι σημαντικότερες αλλαγές και καινοτομίες που περιλαμβάνονται στον νέο νόμο διατρέχουν σχεδόν ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής του και αφορούν κατά κύριο λόγο:

– Το πέμπτο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου του ΚΠολΔ, αναφορικά με την

τακτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια δίκη.

– Το τέταρτο βιβλίο του ΚΠολΔ, αναφορικά με τις ειδικές διαδικασίες και τη

νέα συστηματική διάρθρωσή τους.

– Το πέμπτο βιβλίο του ΚΠολΔ, αναφορικά με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

– Το όγδοο βιβλίο του ΚΠολΔ, αναφορικά με το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Στο παρόν έργο, εκτός από το κείμενο του νόμου, στις τροποποιούμενες διατάξεις παρατίθενται και τα αντίστοιχα αποσπάσματα από την αιτιολογική έκθεση που θα βοηθήσουν τον εφαρμοστή του δικαίου στην ερμηνεία και τον σκοπό των νέων ρυθμίσεων.

Κάτω από τα βασικά άρθρα έχουν καταχωρηθεί αποσπάσματα από τη νομολογία, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις νέες τροποποιήσεις.

Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη και με τον ν. 4491/2017.

Νομικά χρονικά
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως Ι - Β' έκδοση

Γενικό μέρος

Συγγραφέας: Νίκας Νικόλαος Θ.

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

O πρόσφατος νόμος 4335/2015 επέφερε τεκτονικών διαστάσεων αναταράξεις στην αναγκαστική εκτέλεση. Στον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, που είχε στη διάθεσή του ο νομοθέτης του ανωτέρω νόμου, επιχείρησε να επιταχύνει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε βάρος ενίοτε βασικών δικαιικών αρχών και προτεραιοτήτων άμυνας του οφειλέτη. Οι ουσιώδεις μεταβολές στη διαδικασία εκδικάσεως των δικών περί την εκτέλεση· ο επανακαθορισμός των σταδίων προσβολής των πράξεων εκτελέσεως και της αφετηρίας των προθεσμιών ασκήσεως των ανακοπών κατά της εκτελέσεως, όπως και ο περιορισμός των ενδίκων μέσων επί των εκδιδόμενων επί των ανακοπών αυτών δικαστικών αποφάσεων· η ριζική ανατροπή και μετασχηματισμός του συστήματος των αναστολών κατά της εκτελέσεως· η ανάπλαση των διατυπώσεων της κατασχέσεως· η πρόβλεψη της δυνατότητας επιβολής πολλαπλών κατασχέσεων· η μετακίνηση του χρόνου καταθέσεως των αναγγελιών· η κατάργηση της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως και της κηρύξεως του πλειστηριασμού από κήρυκα· οι δραστικές τροποποιήσεις στην προδικασία και στον χρόνο διεξαγωγής του πλειστηριασμού· η αναβάθμιση των ενσφράγιστων προσφορών στη διαδικασία του πλειστηριασμού· η εισαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού· η εκ βάθρων αναθεώρηση του καθεστώτος των προνομίων και η αναδιοργάνωση του πίνακα κατατάξεως· η πρόβλεψη της δυνατότητας άμεσης εισπράξεως του πλειστηριάσματος και για τις αβέβαιες απαιτήσεις με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής σε πρώτη ζήτηση· η πληρέστερη προστασία και διασφάλιση των κατασχόντων και των υπερθεματιστών από τις υπάρχουσες μισθώσεις στα ακίνητα· η αναμόρφωση του θεσμού της κατατιθέμενης εγγυοδοσίας εκ μέρους των πλειοδοτών· και η θέσπιση της εμπορικής αξίας για την εκτίμηση των υπό πλειστηριασμό ακινήτων, αλλοίωσαν πλήρως την αρχιτεκτονική και τη γενικότερη εικόνα της αναγκαστικής εκτελέσεως, που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, ραγδαίες νομοθετικές εξελίξεις συνέβησαν και στο πεδίο της διασυνοριακής εκτελέσεως. Ο Καν. 1215/2012 δεν κατήργησε μόνον την ενδιάμεση εθνική διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας (exequatur), επέφερε και σημαντικές αλλαγές στο ενοποιημένο σύστημα των διευρωπαϊκών εκτελέσεων.

Η ανά χείρας δεύτερη έκδοση του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως λαμβάνει υπ’ όψιν όλες τις ανωτέρω νομοθετικές μεταβολές, προσεγγίζει ερμηνευτικά το ισχύον δίκαιο και δίνει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πράξη.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved