Σε αναζήτηση μέτρου μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας

Νίκος Φραγκάκης
Δικηγόρος, Προέδρος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ)

Στα Σημεία στον Ευρωπαϊκό Χρόνο, τη στήλη των σχολίων της ΕΕΕυρΔ, όπου ο Δ. Ευρυγένης με το κομψό του ύφος τοποθετούσε ψηφίδες ευρωπαϊκής γνώσης, για να προετοιμάσει αυτό που ο ίδιος είχε αποκαλέσει, στο εισαγωγικό εκδοτικό σχόλιο του νέου τότε περιοδικού, «το γνωστικό έδαφος του έλληνα νομικού», βρίσκουμε στο 3ο τεύχος του 1981 μία αναφορά...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 725/2009Άρειος Πάγος: Τμήμα ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα

Διορισμός διερμηνεία, ακολουθούμενη διαδικασία. Αιτιολογία απόφασης για το διορισμό. Διερμηνεία εκτός του σχετικού πίνακα.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 501/2009 Τμήμα Β΄

Αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου με κανονιστικό περιεχόμενο• η δημοσίευσή τους με ανάρτηση ολοκλήρου του κειμένου τους σε εμφανές μέρος του καταστήματος...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1850/2009Άρειος Πάγος: Α1 Πολιτικό Τμήμα

Έφεση εναντίον απόφασης μονομελούς πρωτοδικείου που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία του άρθρου 270 παρ. 2 εδ. α΄ ΚΠολΔ. Αποδεικτικά μέσα που λαμβάνονται υπόψη...
περισσότερα
νομοθεσία
ΠΔ 148/2009/ ΦΕΚ 29.09.2009, Τεύχος Α΄, Φύλλο 190
«Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει.»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved