Νομολογία - ποινικά

Διορισμός διερμηνεία, ακολουθούμενη διαδικασία. Αιτιολογία απόφασης για το διορισμό. Διερμηνεία εκτός του σχετικού πίνακα.
Άρθρα: 138 παρ. 2 και 3, 171 παρ. 1, εδ. β’ και δ’, 233 παρ. 1 και 2, 139, 510 παρ. 1 στοιχ. Α’ και Δ’ ΚΠΔ, 93 παρ. 3 Συντ.
περισσότερα

Πραγματογνωμοσύνη. Αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελές είδος αποδεικτικού μέσου, διακρινόμενο των εγγράφων και πρέπει να αναφέρεται ειδικά στην αιτιολογία.
Άρθρα: 93 παρ. 3 Συντ., 139, 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ Δ’ ΚΠΔ
περισσότερα

Έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρα: 474, 476 παρ. 2, 498, 486 παρ. 3 ΚΠΔ, 20 παρ. 1 Συντ., 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 510 παρ. 1, στοιχ. Η’ ΚΠΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved