Επίδραση της νομολογίας του ΔΕΚ στη διαμόρφωση των θεμελιωδών δικονομικών αρχών

Ευγενία Ρ. Σαχπεκίδου
Καθηγήτρια του Δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ

Προκειμένου να αναζητήσει κανείς κάποιες θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, που πηγάζουν από το κοινοτικό δίκαιο, θα πρέπει να καταφύγει σε ένα ετερόκλητο σύνολο κανόνων διαφορετικής προελεύσεως και κυμαινόμενης κανονιστικής βαρύτητας, που συμπεριλαμβάνει διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση των Βρυξελλών του έτους 1968, πράξεις των κοινοτικών οργάνων,...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 997/2007Τμήμα Ε΄ (Ποιν.) ΑΠ

Πότε η παραβίαση της εκ των νόμων υποχρεώσεως των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών σχετικά με την αναγραφή του τίτλου τους συνιστά απάτη.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 1242/2007ΣτΕ Τμ. Δ΄

Η απόρριψη αιτήματος για πολιτογράφηση δεν χρειάζεται αιτιολογία. Ο κανόνας αυτός δεν αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1 και 10 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 23/2007Άρειος Πάγος σε Τακτική Ολομέλεια

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αξίωση προς αποζημίωση του δικαιούχου κατά του εκδότη από το άρθρο 914 ΑΚ συρρέει με την αξίωση από την επιταγή από τα άρθρα...
περισσότερα
νομοθεσία
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved