Επίδραση της νομολογίας του ΔΕΚ στη διαμόρφωση των θεμελιωδών δικονομικών αρχών

Ευγενία Ρ. Σαχπεκίδου
Καθηγήτρια του Δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ

Προκειμένου να αναζητήσει κανείς κάποιες θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, που πηγάζουν από το κοινοτικό δίκαιο, θα πρέπει να καταφύγει σε ένα ετερόκλητο σύνολο κανόνων διαφορετικής προελεύσεως και κυμαινόμενης κανονιστικής βαρύτητας, που συμπεριλαμβάνει διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση των Βρυξελλών του έτους 1968, πράξεις των κοινοτικών οργάνων,...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 959/2007Τμήμα Ε΄ (Ποιν.) ΑΠ

Συνολική ποινή. Πώς συμμετέχει στον καθορισμό νέας συνολικής ποινής. Υπό όρον απόλυση. Δεν αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτέλεσής της....
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 1388/2007ΣτΕ Τμ. Α΄

Το αγγελιόσημο αποτελεί κοινωνικό πόρο και συνιστά εισφορά υπό ευρύτερη έννοια. Από την πράξη οργάνου του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 27/2007Άρειος Πάγος σε Τακτική Ολομέλεια

Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως. Πώς ασκούνται. Προθεσμία άσκησης. Πώς υπολογίζεται. Ποια νοείται ως ημέρα συζητήσεως της υποθέσεως. Περίπτωση αναιρέσεως εφετειακής...
περισσότερα
νομοθεσία
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved