Επιστημονικές εκδηλώσεις

7.12.2007 - Ευελιξία και Ασφάλεια στο Δίκαιο των Απολύσεων και Νομικά Ζητήματα από το Εργατικό Ατύχημα

Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας - Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος

Αίθουσα της Νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας (οδός Κασσάνδρου 6)

Συντονιστής: Αθ. Γεωργιάδης, Γεν. Γραμματέας της Ε.ΝΟ.Β.Ε., δικηγόρος Θεσσαλονίκης.

Εισηγητές: Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Μαρία Χασιρτζόγλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Καβάλας, Σίμος Τριανταφυλλίδης, Δικηγόρος Καβάλας

1.2.2008 - «Φορολογικό ποινικό δίκαιο»

Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Εισηγητές: Γεώργιος Δημήτραινας, λέκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης, Θεόδωρος Παπακυριάκου, λέκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Κωνσταντόπουλος, δικηγόρος, Μαρία Χασιρτζόγλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

29.01.2008 - «Η σχέση μεταξύ των συστημάτων ευθύνης και του βάρους αποδείξεως στο Αστικό Δίκαιο»

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων

Αικατερίνη Στριγγάρη, Δ.Ν.

05.02.2008 - «Η παρά τω Δικαστηρίω διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των περιβαλλοντικών διαφορών. Μερικές σκέψεις με αφορμή τις εξελίξεις σε Η.Π.Α. και Γερμανία»

Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων

Βασίλειος Σκουτέρης, Δ.Ν.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved