Νομολογία - πολιτικά

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αξίωση προς αποζημίωση του δικαιούχου κατά του εκδότη από το άρθρο 914 ΑΚ συρρέει με την αξίωση από την επιταγή από τα άρθρα 40-47 του Ν. 5960/1933. Δικαίωμα του δικαιούχου να ασκήσει αυτήν που προκρίνει. Δικαιούχος αποζημίωσης όχι μόνον ο δικαιούχος της επιταγής κατά το χρόνο της εμφανίσεώς της (τελευταίος οπισθογράφος) αλλά και κάθε οπισθογράφος που πλήρωσε την επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεος. Τι ισχύει στην περίπτωση μεταβίβασης επιταγής λόγω ενεχύρου.
Άρθρα: 297, 298, 914 και 1255 ΑΚ, 19, 40-47 του Ν. 5960/1933 και άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972 και παρ. 5 του ιδίου άρθρου 79 Ν. 5960/1933 που είχε προστεθεί με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2408/1996 και αντικαταστάθηκε ήδη από το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3472/2006.
περισσότερα

Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως. Πώς ασκούνται. Προθεσμία άσκησης. Πώς υπολογίζεται. Ποια νοείται ως ημέρα συζητήσεως της υποθέσεως. Περίπτωση αναιρέσεως εφετειακής αποφάσεως στο σύνολό της. Επιτρεπτή η από τον εκκαλούντα άσκηση προσθέτων λόγων εφέσεως, το πρώτον ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής. Χρονική αφετηρία του υπολογισμού της προθεσμίας ασκήσεως προσθέτων λόγων ενώπιον του δικαστηρίου της παραπομπής.
Άρθρα: 520 παρ. 2, 111, 226 παρ. 1, 498 παρ. 1, 579 παρ. 1, 581 παρ. 1 και 2, 237 ΚΠολΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved