Πραγματικοί ισχυρισμοί και θεμελιώδη δικονομικά συστήματα

Καλλιόπη Μακρίδου
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

32o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων (4-7/10/2007, Καλαμάτα)

Στην κοινή παραδοχή ότι η «δικαστική απόφαση θεμελιώνεται στους ουσιώδεις πραγματικούς ισχυρισμούς που έχουν νόμιμα προβληθεί από τους διαδίκους και ως προς τους οποίους οι διάδικοι είχαν την ευκαιρία να ακουστούν» βρίσκουν την έκφρασή τους όλα τα θεμελιώδη δικονομικά...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 941/2007ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Αιτιολογία δικαστικής απόφασης. Έλλειψη όταν αγνοείται η κατάθεση του μάρτυρα υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Επέκταση ευνοϊκού αποτελέσματος αναίρεσης...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 823/2007ΣτΕ Τμ. Α΄

Διοικητική δικονομία. Απόδειξη. Παραπομπή στην Ολομέλεια ζητημάτων ερμηνείας του άρθρου 96 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ως προς το παραδεκτό της επικλήσεως...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 1803/2007Α1 Πολιτικό Τμήμα

Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διακριτικό γνώρισμα. Ιδιαίτερος διασχηματισμός και ιδιαίτερη διακόσμηση εμπορευμάτων, της συσκευής ή του περικαλύμματος αυτών. Τι...
περισσότερα
νομοθεσία
Υπουργική απόφαση Φ10041/21224/931/2007/ ΦΕΚ / 22.08.2007, Τεύχος Β΄, Φύλλο 1663
«Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεως Δικηγόρων Ταμείου Νομικών και Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved