Πραγματικοί ισχυρισμοί και θεμελιώδη δικονομικά συστήματα

Καλλιόπη Μακρίδου
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

32o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων (4-7/10/2007, Καλαμάτα)

Στην κοινή παραδοχή ότι η «δικαστική απόφαση θεμελιώνεται στους ουσιώδεις πραγματικούς ισχυρισμούς που έχουν νόμιμα προβληθεί από τους διαδίκους και ως προς τους οποίους οι διάδικοι είχαν την ευκαιρία να ακουστούν» βρίσκουν την έκφρασή τους όλα τα θεμελιώδη δικονομικά...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 915/2007Τμήμα ΣΤ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Απάτη σχετική με τις ασφάλειες. Στοιχεία του εγκλήματος. Εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης. Αιτιολογία απόφασης. Πότε υπάρχει εσφαλμένη...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 662/2007ΣτΕ Τμ. Β΄

Δημόσιες Προμήθειες. Όταν σε διενεργούμενο διαγωνισμό, ανεξαρτήτως κριτηρίου κατακυρώσεως, έχουν μεν συμμετάσχει περισσότεροι από ένας υποψήφιοι προμηθευτές,...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 879/2007Δ΄ Πολιτικό Τμήμα

Ειδική διαδικασία εκδίκασης διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση ασφάλισης. Ένορκες βεβαιώσεις. Ένορκες βεβαιώσεις που έχουν ληφθεί...
περισσότερα
νομοθεσία
Υπουργική απόφαση Φ10041/21224/931/2007/ ΦΕΚ / 22.08.2007, Τεύχος Β΄, Φύλλο 1663
«Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεως Δικηγόρων Ταμείου Νομικών και Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ)»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved