Νέες εκδόσεις

Κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων

Οι κληρονομικές και περιουσιακές σχέσεις του επιζώντος συζύγου με τους λοιπούς κληρονόμους

Κοτζάμπαση Α.
ISBN: 978-960-445-209-5, © 2007, Σελ.: XXV+341, Τιμή: € 35,00

Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος και η σημασία της συναίνεσης του ασθενούς

Με τη συνεργασία των: Θ. Σακελλα-ρόπουλου, Δ. Λάλα, Φοιτητών Νομικής

Σακελλαροπούλου Β.

ISBN: 978-960-445-221-7, © 2007, Σελ.: XIV+137, Τιμή: € 18,00

Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Πρόλογος: Α. Ι. Τάχος
Βατάλης Κ.

ISBN: 978-960-445-215-6, © 2007, Σελ.: XVI+265, Τιμή: € 30,00

Ιδιωτική εκδίκηση και δίκαιο ή ανομία. Βεντέτα και νόμος: Εγκληματολογική προσέγγιση

Αρχιμανδρίτου Μ.
ISBN: 978-960-445-210-1, © 2007, Σελ.: ΧΙ+485, Τιμή: € 35,00

Κοινωνική προστασία των ανηλίκων στην Ελλάδα - Τόμος Α΄

Ρομπόκου-Καραγιάννη Α.
ISBN: 978-960-445-213-2, © 2007, Σελ.: XVIII+253, Τιμή: € 24,00

Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου - 5η έκδοση

Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ο., Αργυριάδης Α., Σκαλίδης Λ.

ISBN: 978-960-445-220-0, © 2007, Σελ.: XXVIII+181, Τιμή: € 20,00

Διοικητική θεωρία και πράξη - Διοίκηση και κοινωνία

Εισηγήσεις πρώτου συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων

1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων

ISBN: 978-960-445-223-1, © 2007, Σελ.: ΧΙΧ+852, Τιμή: € 50,00

Κ.Ν. 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιριών

Όπως ισχύει σήμερα μετά και το Ν. 3604/2007. Συνεργάστηκαν: Δ. Αντωνοπούλου, Μ. Αντωνοπούλου

Αντωνόπουλος Β.

ISBN: 978-960-445-222-4, © 2007, Σελ.: XVIII+341, Τιμή: € 25,00

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved