Νομολογία - πολιτικά

Ειδική διαδικασία εκδίκασης διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση ασφάλισης. Ένορκες βεβαιώσεις. Ένορκες βεβαιώσεις που έχουν ληφθεί πριν και μετά την έκδοση της εκκαλουμένης απόφασης.
Άρθρα: 671 παρ. 1, τελευταίο εδάφιο, 681Α΄, 529 παρ. 1 εδ. α΄, 591 παρ. 1, 335, 339, 340, 341, 346 και 559 αριθ. 11 ΚΠολΔ
περισσότερα

Αθέμιτος ανταγωνισμός. Διακριτικό γνώρισμα. Ιδιαίτερος διασχηματισμός και ιδιαίτερη διακόσμηση εμπορευμάτων, της συσκευής ή του περικαλύμματος αυτών. Τι περιλαμβάνει. Ο διασχηματισμός επιτελεί διακριτική λειτουργία και δεν μπορεί να ταυτίζεται με αυτό τούτο το εμπόρευμα. Συνέπεια. Πότε υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης.
Άρθρα: 1, 13 εδ. 4 ν. 146/1914
περισσότερα

Αναγνωριστική αγωγή. Έννομο συμφέρον για την αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας έννομης σχέσης. Έννοια έννομης σχέσης. Αίτημα αναγνωριστικής αγωγής.
Άρθρα: 70 και 276 ΚΠολΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved