Νομολογία - ποινικά

Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών για πλημμέλημα υπό όρο. Κήρυξη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης. Αρχή μη χειροτέρευσης θέσης κατηγορουμένου. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Προσβολή μνήμης νεκρού διά του Τύπου.
Άρθρα: 2 παρ. 1-3 ν. 4043/2012, 2, 365 ΠΚ, 470, 511 εδ. γ΄, 518 παρ. 1 ΚΠΔ
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved