Νομολογία - διοικητικά

Υποχρέωση της Διοίκησης να κρίνει εκ νέου τις προϋποθέσεις έκδοσης διοικητικής πράξης και ΕΣΔΑ.
Άρθρα: 46 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 1 ΠΠΠ της ΕΣΔΑ
περισσότερα

«Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών κατά τον ν. 4014/2012.

Άρθρα: 23 - 25 ν. 4014/2011, 49 και 51 ν. 4030/2011, 49 και 50 ν. 4042/2012, 4 παρ. 1α της από 31.12.2011 ΠΝΠ (Α΄ 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved