Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική στην εποχή των Μνημονίων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Καθηγητής Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ελευθέριος Π. Δικαίος, LL.M., Δικηγόρος
ISBN: 978-960-445-904-9, © 2012, Σελ.: XXIV + 1047, Τιμή: 34,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Το παρόν έργο επιχειρεί να ιχνηλατήσει τον χαρακτήρα και τις συνέπειες της σύγχρονης κρίσης που βιώνει η Ελλάδα, αλλά και η ευρωπαϊκή και διεθνής κοινότητα. Επιχειρείται ιδίως να δοθούν απαντήσεις, αλλά και να τεθούν ερωτήματα, πάνω σε φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν μεγάλο μέρος της επιστήμης, άλλα και της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διερευνάται κυρίως η σύγχρονη κρίση του δικαίου και της οικονομίας σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελούν οι πρόσφατες δανειακές συμβάσεις και οι συμφωνίες των «Μνημονίων» που υποχρεώθηκε να συνάψει η Ελλάδα, με αφορμή την οξεία δημοσιονομική κρίση που βιώνει.
Παράλληλα, εξετάζονται και οι νέες συνθήκες που οι παραπάνω θεσμοί δημιουργούν στην πολιτική, στο δίκαιο και στην οικονομία της Ελλάδας και της Ευρωζώνης. Το έργο πραγματεύεται ερωτήματα-ζητήματα, όπως: Πώς και γιατί η Ελλάδα έφτασε στην παρούσα κρίση; Ποιοι και σε ποιο βαθμό ευθύνονται για τη σύγχρονη κατάσταση της χώρας; Σε τι συνίσταται και ποιους εξυπηρετεί το σύστημα του «Μνημονίου»; Αντιστρατεύεται το «Μνημόνιο» και οι σχετικές πολιτικές την έννομη τάξη σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της πολιτικής για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης; Υπήρχαν και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης της κρίσης και αν ναι, ποιες είναι αυτές και πώς θα μπορούσαν να υλοποιηθούν; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, αλλά και τα περιθώρια εφαρμογής του λεγόμενου «απεχθούς» ή παράνομου χρέους; Εντοπίζονται ίχνη τέτοιου χρέους στην περίπτωση της Ελλάδας; Ποιοι είναι οι οικονομικά κερδισμένοι της παρούσας κρίσης; Μπορεί να ιδωθεί η κρίση ως ευκαιρία αναμόρφωσης των κακώς κειμένων του κρατούντος πολιτικοοικονομικού συστήματος;

Νομικά χρονικά
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) - Β' έκδοση - Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012

Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος, Ομότ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
ISBN: 978-960-445-907-0, © 2012, Σελ.: XVIII + 380, Τιμή: 32,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Στις 11 Απριλίου 2012 δημοσιεύτηκε ο ν. 4072/2012. Με το Δεύτερο Μέρος του νόμου αυτού εισάγεται νέος εταιρικός τύπος υπό το όνομα Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Πρόθεση του νομοθέτη ήταν να εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο που προβλεπόταν μέχρι τότε για την εταιρική άσκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το δίκαιο της επε, εταιρίας που προοριζόταν για την άσκηση τέτοιων επιχειρήσεων, δεν παρακολούθησε τις εξελίξεις, ώστε να καταστεί ευέλικτο και απλό.
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία επιχειρεί να δώσει λύσεις μακριά από τις αγκυλώσεις της επε. Μεταξύ άλλων, ο νέος νόμος θέλησε να διευκολύνει την είσοδο στο νέο εταιρικό τύπο και ενδιαφερομένων που δεν διαθέτουν κεφάλαια, που διαθέτουν, όμως, επιχειρηματική εμπειρία ή φερεγγυότητα στην αγορά. Έπειτα, ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους να διαμορφώνουν το καταστατικό της εταιρίας και να το προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να καθιστούν την εταιρία άλλοτε περισσότερο κεφαλαιουχική και άλλοτε περισσότερο προσωπική και εύκαμπτη. Η μείωση των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους να δημιουργήσουν ένα «δικό» τους σχήμα, εύπλαστο και λειτουργικό, ώστε να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες κάθε φορά επιχειρηματικές τους επιδιώξεις.
Από την πρώτη έκδοση του ανά χείρας έργου ασφαλώς δεν έχουμε δικαστικές αποφάσεις γύρω από την ερμηνεία του νέου νόμου. Δημοσιεύτηκαν όμως οι πρώτες αξιόλογες θεωρητικές προσεγγίσεις. Η ανάγκη να αξιοποιηθούν οι προσεγγίσεις αυτές, αλλά και γενικότερα η ανάγκη να βελτιωθούν επιμέρους δικές μας θέσεις, οδήγησαν στην σημερινή δεύτερη έκδοση. Είναι προφανές ότι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, καθώς τώρα εισέρχεται στις συναλλαγές και καθώς αποτελεί μόρφωμα εν πολλοίς άγνωστο και διεθνώς, έχει ανάγκη να αναπτυχθεί από την αρχή σε ένα νομοθετικό περιβάλλον χωρίς ερμηνευτικές αμφισβητήσεις και διχογνωμίες. ένα περιβάλλον που εμπνέει στους συναλλασσομένους ασφάλεια συναλλαγών και δικαίου. Προς την κατεύθυνση αυτή η προσπάθεια των θεωρητικών του δικαίου θα είναι και πρέπει να είναι αδιάκοπη.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved