Νέες εκδόσεις

Η ανυπόστατη διοικητική πράξη

Κωνσταντίνος Γώγος
ISBN: 978-960-445-909-4, © 2012, Σελ.: XVI + 300, Τιμή: € 28,00

Δίκαιο προσωπικών εταιριών - Δ' έκδοση - Μετά το Ν. 4072/2012

Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος
ISBN: 978-960-445-915-5, © 2012, Σελ.: ΧΧ + 505, Τιμή: € 45,00

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012) - Ερμηνεία Κατ' άρθρο

Αποφάσεις ΣτΕ και Διοικητικών Εφετείων - Εγκύκλιοι
Δημήτρης Μέλισσας
ISBN: 978-960-445-912-4, © 2012, Σελ.: ΧΙV + 456, Τιμή: € 36,00

Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο - 2η έκδοση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Λάμπρος Κοτσίρης
ISBN: 978-960-445-906-3, © 2012, Σελ.: LV + 1202, Τιμή: € 82,00

Ο θεσμός των Βουλευτών Επικρατείας

η ένταξή του στο σύστημα της άνευ σταυροδοσίας εκλογής βουλευτών και η αρχή της άμεσης ψηφοφορίας. (άρθρ. 54 παρ. 3, 51 παρ. 3 Συντ.) - Σίμος Μηναΐδης
ISBN: 978-960-445-908-7, © 2012, Σελ.: 494, Τιμή: € 40,00

Το δίκαιο των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων - Πρακτικός Οδηγός

Σύμφωνα με τους Ν. 2810/2000 και 4015/2011. ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.
Ζήσης Χ. Βουρουτζής
ISBN: 978-960-445-910-0, © 2012, Σελ.: XVII + 249, Τιμή: € 25,00

Ειδικό ενοχικό δίκαιο Ι - Β έκδοση

Μικτές συμβάσεις - Δωρεά - Πώληση - Διεθνής πώληση κινητών (ν. 2532/1997) - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Αδικοπραξίες - Καταδολίευση δανειστών
Παναγιώτης Κορνηλάκης
ISBN: 978-960-445-860-8, © 2012, Σελ.: XXXVI + 767, Τιμή: € 65,00

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved