Τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις και οικονομική κρίση

Γιώργος Δέλλιος
Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Τα εξαιρετικά δεδομένα της οικονομικής κρίσης φέρνουν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο δικαστικής αποτίμησής τους ως «απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών», στοιχείο που θα μπορούσε να δικαιολογεί ορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις του δικαστή σε τρέχουσες συμβάσεις με βάση την αρχή της συναλλακτικής καλής πίστης των ΑΚ 388 και 288 (ΟλΑΠ 9/1997 ΝοΒ...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 774/2012Ε΄ (Ποιν.)

Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών για πλημμέλημα υπό όρο. Κήρυξη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης. Αρχή μη χειροτέρευσης θέσης κατηγορουμένου. Επιεικέστερος...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 180/2012 ΕΑ

«Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών κατά τον ν. 4014/2012.

περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 126/2012B1΄ Πολιτικό Τμήμα

Άκυρη απόλυση εργαζομένου του Δημοσίου. Η αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας της απόλυσης και καταβολής αποζημίωσης λόγω απόλυσης πρέπει να επιδοθεί, επί...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4081/2012, ΦΕΚ 27.09.2012, Τεύχος Α΄, Φύλλο 184
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved