Η νέα έννοια του «καταναλωτή» και ο ανακαθορισμός του υποκειμενικού πεδίου προστασίας

Γεώργιος Ι. Δέλλιος
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η νέα έννοια του «καταναλωτή» και ο ανακαθορισμός του υποκειμενικού πεδίου προστασίας
από καταχρηστικούς ΓΟΣ (Ν. 4512/2018)
Γεώργιος Ι. Δέλλιος
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Με την παρ. 5 του άρθρου 100 του πρόσφατου Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/17.1.2018) «για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής»...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 130/2017 Ζ’

Στην περίπτωση εκδόσεως ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλ-λαγή, που χρησιμοποιήθηκαν για τη συντέλεση παραβάσεων φοροδιαφυγή...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: ΣτΕ 351/2018ΣΤ'

Η έκθεση απόψεων δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για πραγματικά περιστατικά, αλλά περιέχει τις απόψεις του Ελληνικού Δημοσίου επί της ανακοπής του αντιδίκου...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: ΑΠ 1832/2017Β1

Διχογνωμία σχετικά με την έννοια της μεταβίβασης μιας επιχείρησης κατά τις διατάξεις του π.δ. 178/2002 για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων...
περισσότερα
νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ 4514/2018, ΦΕΚ 30.1.2018, Τεύχος Α΄, Φύλλο 14
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved