Νομολογία - διοικητικά

Η έκθεση απόψεων δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για πραγματικά περιστατικά, αλλά περιέχει τις απόψεις του Ελληνικού Δημοσίου επί της ανακοπής του αντιδίκου του κατά προγράμματος πλειστη-ριασμού ακινήτου, ενώ, σε κάθε περίπτωση, απαραδέκτως το Ελληνικό Δημόσιο επικαλείται το πρώ-τον με την αίτηση αναιρέσεως έγγραφο της ΔΟΥ Ι΄ Αθηνών προς τη ΔΥΟ Θ΄ (ήδη Ε΄) Αθηνών από την οποία αποδεικνυόταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ότι νομίμως επισπεύσθηκε η εκτέλεση από τον Προϊστάμενο της Ε΄ ΔΟΥ Αθηνών, χωρίς να προβάλλει αν και με ποιο δικόγραφο το είχε θέσει υπόψη του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Άρθρα 2, 19, 41 παρ. 1 ΚΕΔΕ, 11, 19 Ν. 2362/1995.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved