Νομολογία - πολιτικά

Διχογνωμία σχετικά με την έννοια της μεταβίβασης μιας επιχείρησης κατά τις διατάξεις του π.δ. 178/2002 για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και συναφής προδικαστική παρα-πομπή στο ΔΕΕ για την επίλυση του ζητήματος.
Άρθρο π.δ. 178/2002.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved