Ζητήματα υιοθεσίας από την οπτική γωνία του δικαστή

Αικατερίνη Παπαβασιλείου
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Εισήγηση της Αικατερίνης Παπαβασιλείου, στην ημερίδα της 17ης Μαρτίου 2006 της Ε.ΝΟ.Β.Ε.

H συστηματική θέση του άρθρου 1542 εδ. 2 ΑΚ, στην προμετωπίδα του δέκατου τρίτου κεφαλαίου του 5ου βιβλίου του αστικού κώδικα, που είναι αφιερωμένο στην υιοθεσία, έχει τη σαφή έννοια, όχι μόνον ότι συνάγεται μια γενική ρήτρα προγραμματικού χαρακτήρα1,...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 1670/2006Τμήμα Β΄(Ποιν.) διακοπών ΑΠ

Έφεση. Πότε η απουσία του εκκαλούντος οδηγεί σε απόρριψη της έφεσής του ως ανυποστήριχτης.
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 3189/2006ΣτΕ Ολομέλεια

Για την τελείωση των τυπικών νόμων και των προεδρικών διαταγμάτων, αλλά και των λοιπών κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων, απαιτείται η δημοσίευσή...
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 202/2007Άρειος Πάγος: Α1 Πολιτικό Τμήμα

Δικαιώματα αγοραστή σε περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθείσης ιδιότητας. Προϋποθέσεις άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων...
περισσότερα
νομοθεσία
N. 3549/2007 / ΦΕΚ 20.03.2007, Τεύχος Α, Φύλλο 69
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved