Νομολογία - ποινικά

Εξέταση παρεμπιπτόντως από το ποινικό δικαστήριο κάθε ζητήματος που έχει σχέση με την ποινική δίκη. Εξαιρέσεις.
Άρθρα: 60, 61, 510 ΚΠΔ, 326, 339 παρ. 3, 355 ΠΚ
περισσότερα

Έφεση. Πότε η απουσία του εκκαλούντος οδηγεί σε απόρριψη της έφεσής του ως ανυποστήριχτης.
Άρθρα: 501 παρ. 1, 340 παρ. 2, 502 παρ. 1, 344, 510 παρ. 1, στοιχ. Η΄ ΚΠΔ
περισσότερα

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ποιος δικαιούται να υποβάλει έγκληση. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
Άρθρα: 79 παρ. 1 και 5 ν. 5960/1933, ν. 2408/1996, ν. 2721/1999, 118 παρ. 1 ΠΚ, 914 ΑΚ, 510 παρ. 1, στοιχ. Ε΄ Κ.Π.Δ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved