Νομολογία - διοικητικά

Οικιστικό περιβάλλον, ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων και πολεοδομικός σχεδιασμός. Αντίκειται στο Σύνταγμα η ρύθμιση του άρθρου 13 παρ. 24 του ν. 3212/2003, με την οποία αυξάνονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε τμήμα του Δήμου Βούλας, δεδομένου ότι και στο τμήμα αυτό ίσχυε ο κανόνας της αποκλειστικής χρήσης κατοικίας, και η οποία, επομένως, συνεπάγεται καταρχήν, κατά τούτο, δυσμενή μεταβολή για το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, χωρίς ειδική μελέτη που να την τεκμηριώνει επαρκώς σε σχέση με την, πολεοδομικής φύσεως, ανάγκη που τη δικαιολογεί και να αξιολογεί τα πραγματικά δεδομένα, σε σχέση με τη λειτουργικότητα του συγκεκριμένου οικισμού.
Άρθρα 24 Σ, 22 ν. 1650/1986, 5, 22 παρ. 4 ν. 1577/1985, 13 παρ. 24 ν. 3212/2003. ΚΥΑ 44242/2361/17.4-25.5.1989, π.δ. της 23.2.1987
περισσότερα

Για την τελείωση των τυπικών νόμων και των προεδρικών διαταγμάτων, αλλά και των λοιπών κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων, απαιτείται η δημοσίευσή τους, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους. Διάταξη νόμου που επιχειρεί να προσδώσει αναδρομικά κύρος σε κανονιστική υπουργική απόφαση που είναι ανυπόστατη, λόγω μη δημοσιεύσεώς της στην ΕτΚ, είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα και, άρα, ανίσχυρη, μη θιγομένης, πάντως, της ισχύος της για το μέλλον. Ανυπόστατη λόγω μη δημοσίευσης στο ΦΕΚ κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με τις εισφορές στο ΝΑΤ των Θ/Γ πλοίων.
Άρθρα: 4 παρ. 4 ν. 2575/1998, 42 παρ. 1, 35 Σ. Απόφ. ΥΕΝ 30372/22.4.1981
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved