Νομολογία - ποινικά

Δικαίωμα τακτικής άδειας σε καταδικασμένο σε πλείονες ισόβιες καθείρξεις. Αρκεί η πραγματική έκτιση μό-νο οκτώ ετών, καθώς κρίνεται ως επαρκές χρονικό διάστημα για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κα-ταδίκου και την αξιολόγηση της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων χορήγησης τακτικής άδειας. Αναιρείται το προσβαλλόμενο 93/2019 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών λόγω εσφαλμένης ερμη-νείας των σχετικών ουσιαστικών διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα και λόγω έλλειψης ειδικής και εμπε-ριστατωμένης αιτιολογίας εξαιτίας αντιφατικών παραδοχών.
Άρθρα 54 παρ. 1, 55 ν. 2776/1999 (ΣωφρΚ) 55, 510 παρ. 1 περ. Δ΄-Ε΄ ΚΠΔ.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved