Νομολογία - διοικητικά

Δεν μπορεί να αντιτάσσεται σε διάδικο μεταβολή της νομολογίας επί ζητημάτων παραδεκτού.
Άρθρα 20 § 1, 25 § 1 Συντ., 6 ΕΣΔΑ και 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ, 90 § 3 Ν. 2362/1995.
περισσότερα

Συμβιβαστική επίλυση φορολογικής διαφοράς & κατάργηση της διοικητικής δίκης
Άρθρα 53 §§ 3, 4 π.δ. 18/1989, 94 § 2 Ν. 2717/1999, 1 ν.δ. 4600/1966, 12 § 1 Ν. 2753/1999.
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved