Νομολογία - διοικητικά

Κοινωνική Ασφάλιση· απόδοση δαπάνης νοσηλείας ασφαλισμένου σε μη συμβεβλημένο με το ΙΚΑ ιδιωτικό θεραπευτήριο.
Άρθρα 31 παρ. 1 και 3, 16 α.ν. 1846/1951, 3 παρ. 1 και 3 ΥΑ 33651/Ε 1089/15.6- 3.7.1956, 12 παρ. 13 ν. 3796/1957, 4 π.δ. 350/1976, 31 παρ. 1 π.δ. 234/1980. ΥΑ416/2355/10.8.1974
περισσότερα

Δημόσιες προμήθειες· πάροδος του ανωτάτου χρονικού ορίου παρατάσεως της ισχύος των προσφορών διαγωνιζομένων προμηθευτών· συνέπειες.
Άρθρο 13 παρ. 3 του π.δ. 394/1996
περισσότερα

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved