Στέφανος Ματθίας

Ιωάννης Μανωλεδάκης
Ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος της Ε.ΝΟ.Β.Ε.

Ο αιφνίδιος θάνατος του επίτιμου Προέδρου του Αρείου Πάγου Στέφανου Ματθία συγκλόνισε το νομικό κόσμο της χώρας. Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης στη δικαιοσύνη και θεσμικής παρακμής, το λαμπρό του παράδειγμα υπήρξε σημείο αναφοράς και ελπίδα ότι μπορεί να βρει μιμητές.
Στη μακρόχρονη σταδιοδρομία του μέχρι τον ανώτατο βαθμό ο Στέφανος Ματθίας...

νομολογία (ποινικά)

Αριθμός απόφασης: 2616/2008Ζ΄ (Ποιν.) ΑΠ

Ευθύνη δικηγόρου για τέλεση αξιόποινης πράξης κατά του πελάτη του στο πλαίσιο της δοθείσης σε αυτόν εντολής. Προθεσμία άσκησης αγωγής κακοδικίας ή αγωγής...
περισσότερα

νομολογία (διοικητικά)

Αριθμός απόφασης: 1193/2009ΣτΕ Ολομέλεια

Δημόσιες προμήθειες· πάροδος του ανωτάτου χρονικού ορίου παρατάσεως της ισχύος των προσφορών διαγωνιζομένων προμηθευτών· συνέπειες.
περισσότερα

νομολογία (πολιτικά)

Αριθμός απόφασης: 237/2009Άρειος Πάγος: Α1 Πολιτικό Τμήμα

Σύμβαση έργου. Ανάγκη ουσιώδους υπέρβασης του προϋπολογισμού του έργου, την ακρίβεια του οποίου δεν εγγυήθηκε ο εργολάβος. Υπαναχώρηση του εργοδότη. Αμοιβή...
περισσότερα
νομοθεσία
Νόμος 3784/ΦΕΚ/ 07.08.2009, Τεύχος Α´, Φύλλο 137
«Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις»
περισσότερα
Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved