Βιβλιοπαρουσιάσεις

Νομικά χρονικά
Ληξιαρχικές πράξεις με στοιχείο αλλοδαπότητας κατά τη διοικητική και δικαστική πρακτική

Κατά τη διοικητική και δικαστική πρακτική

Ευφροσύνη Μπακιρτζή, Δικηγόρος, Ειρήνη Τσιφοπούλου, Δικηγόρος
Πρόλογος-Επιμέλεια: Ζωή Παπασιώπη-Πασιά, Καθ. Νομικής ΑΠΘ
Σειρά: Μελέτες Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου - 1
ISBN: 978-960-445-456-3, © 2009, Σελ.: XΧII+288, Τιμή: 30,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Αντικείμενο του έργου αποτελούν ληξιαρχικά γεγονότα με στοιχείο αλλοδαπότητας, με τις ειδικές ανά περίπτωση εκφάνσεις τους, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και, κυρίως, με τους προβληματισμούς που προκάλεσαν στη διοικητική και στη δικαστική πρακτική.
Περιλαμβάνονται σημαντικές δημοσιευμένες αποφάσεις ανωτέρων δικαστηρίων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Πορίσματα της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, νομολογία ΔΕΚ καθώς και πλήθος υποδειγμάτων ληξιαρχικών πράξεων.

Νομικά χρονικά
Η ασφάλεια των τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Αθανάσιος Τάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Πρόλογος: Ευγενία Ρ. Σαχπεκίδου, Καθ. Νομικής ΑΠΘ

Σειρά: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου - 12
ISBN: 978-960-445-458-7, © 2009, Σελ.: XΧII+360, Τιμή: 35,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Για πρώτη φορά στην ελληνική νομική βιβλιογραφία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων.

Στο κέντρο της μελέτης (πραγματικά αλλά και συμβολικά) βρίσκεται η ανάλυση του πλέγματος των νομοθετημάτων που συναπαρτίζουν το δίκαιο των τροφίμων. Με τρόπο συνεκτικό και συνεπή παρουσιάζονται τα μέτρα που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν το σύγχρονο κοινό δίκαιο των 27 κρατών μελών για τη διασφάλιση του ακίνδυνου της διατροφής. Ξεκάθαρο συμπέρασμα, ότι το ελληνικό δίκαιο τροφίμων είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο τροφίμων και οι όποιες αναντιστοιχίες εξετάζονται προσεκτικά. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στο νομικό καθεστώς των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, που προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ε.Ε. αλλά και στους διεθνείς εμπορικούς εταίρους. Τη θέση κατακλείδας επιφυλάσσει ο συγγραφέας στη διερεύνηση ενός ερωτήματος πρωτότυπου, παρ' ότι λογικά αυτονόητου: υφίσταται ανεξάρτητο και άξιο προστασίας θεμελιώδες δικαίωμα στη διατροφή;

Τα ζητήματα που αναλύονται στη μελέτη καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών, δικανικών και εμπορικών σύγχρονων προβληματισμών και για το λόγο αυτό θα βρουν εξαιρετικά χρήσιμο και ενδιαφέρον το βιβλίο τόσο οι εφαρμοστές και μελετητές του δικαίου (δικαστές, δικηγόροι, φοιτητές) όσο και εκείνοι που ασχολούνται επιχειρηματικά και επιστημονικά με τις διάφορες πτυχές της διατροφής.

Νομικά χρονικά
Ναρκωτικά & Συμπλήρωμα 2009

Κατ’ άρθρο ερμηνεία των ποινικών και δικονομικών διατάξεων του “Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)”-Ν. 3459/2006

Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ,
Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδ. Επιστήμονας Νομικής ΔΠΘ

Κυρίως έργο: ISBN: 978-960-445-136-4, © 2006, Σελ.: ΧΧΙΧ+940, Τιμή: 88,00 €
Συμπλήρωμα: ISBN: 978-960-445-461-7, © 2009, Σελ.: VIII+184, Τιμή: 25,00 €

Αγορά - Περισσότερες πληροφορίες

Περιλαμβάνεται ο Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ν. 3459/2006), όπως σήμερα έχει διαμορφωθεί μετά τις σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν οι ν. 3727/2008 και 3772/2009 (μορφές διακίνησης ναρκωτικών, επιβαρυντικές περιστάσεις αλλά και ελαφρυντικά, ειδικές ρυθμίσεις για εξαρτημένους καθώς και για την ποσότητα ναρκωτικών που ενδεικνύει πρόθεση προσωπικής χρήσης ή αντίθετα διακίνησης, ευθύνη νομικών προσώπων, καινοτομίες σε σημαντικά για πολλούς κρατουμένους ζητήματα της υφ' όρον απόλυσης και των τακτικών αδειών), το π.δ. 148/2007, που κωδικοποίησε τις σχετικές με τα ναρκωτικά υπουργικές αποφάσεις, καθώς και υπουργικές αποφάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω κωδικοποίηση και αφορούν στα Κέντρα Απεξάρτησης Κρατουμένων. Περιλαμβάνεται ακόμη σχολιασμός των νέων ρυθμίσεων, καθώς σχετική νομολογία δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί, μέσω του οποίου επισημαίνονται μια σειρά ζητημάτων που εγείρονται και προτείνονται λύσεις.

Ακολουθήστε μας στο Twitter Ακολουθήστε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο LinkedIn

Copyright© 2006-2014 - Νομικά χρονικά - All Rights Reserved